Marie-Helen Permats – dipl.Psykosyntesterapeut

Marie-Helen Permats

Du vill förstå mera av dig själv och komma vidare. Du vill lägga grund för förändringar i livsstilen och helt säkert uppnå personlig utveckling. Anar du ett mönster i ditt liv som du vill komma tillrätta med? Kanske du är i livskris eller upplever ett skav i relation eller situation. Eller du vill helt enkelt ha ett eget utrymme med samtal som handlar om dig.

Samtalsterapi kan vara det du behöver. Terapin har psykosyntesen som grund och inslag av bild, gestaltteknik, guidade visualiseringar, skriven text, symboler och drömmar. Vi kan också använda oss av kropp och rörelse då jag är vidareutbildad inom DMTT-metoden; Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg.

En av upptäckterna i livet är att vi har nödvändig kunskap och svar på våra livsfrågor inom oss. Men vägen dit kan upplevas krokig och ensam. Med hjälp av psykosyntesens tilltro till vår potential och krafterna Viljan och Kärleken, kan vi ta oss fram till större och djupare insikter.

Som stenarna på flodens botten. De finns där, syns kanske inte men vattnets strömningar påverkas. Ta bort lite sjögräs och alger. Putsa på stenarna, se skönheten i färg och form.

Jag – Marie-Helén Permats, är Diplomerad Psykosyntesterapeut (2014) och utbildad under fyra år vid PsykosyntesAkademin. Sedan 2012 har jag arbetat med klienter.

Under livets gång har jag upplevt och genomlevt flera skiften. Mina yrkesår är många och jag har erfarenhet från näringsliv och idéburna organisationer med arbetsuppgifter inom personal, handledning och stöd. Jag är även mentor inom Stiftelsen Stella, en verksamhet för flickor mellan 16 till 20 år som av olika anledningar behöver en närvarande vuxen utanför familjen.

Kontakta mig för ett första och orienterande möte. Därefter bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare.

marie-helen.permats@psteamet.se

Tel: 0731 82 59 63