Agneta Garberg – Diplomerad Psykosyntesterapeut, Mindfulness-instruktör, ACT Stresshantering

När kraven känns för stora och allt går för fort. När du fastnar i problem och gamla invanda mönster. När livet känns ytligt och du söker en djupare mening. När stress, oro och ångest tar överhanden, då kan Psykosyntesterapi vara något för dig

Psykosyntes bygger på en människosyn som ser både vår kraft och potential, vår begränsning och våra försvar. Genom att hitta din styrka, din vilja och din potential kan du bryta negativa destruktiva mönster. Genom psykosyntesterapi kan du frigöra dina kreativa resurser och få stöd i din längtan efter en djupare mening i tillvaron.

Jag kan guida dig på din viktiga inre resa. Den resan sker inombords och tar dig till områden där du inte varit men kanske hört talas om. Via samtalsterapi och vägledning hittar vi fram tillsammans. Genom samtal och olika övningar sorterar vi upp ditt liv och definierar dina mål och drömmar. Vi klarlägger beteendemönster och ser hur vi ska ändra det som inte fungerar

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin i Stockholm, utbildad mindfulness-instruktör och inom ACT stresshantering (Acceptance and Commitment Therapy). Har tagit emot klienter i 12 år, haft särskilt fokus på unga vuxna men arbetar idag med alla åldrar.

Välkommen att höra av dig till mig. Jag har mottagning på Sveavägen men tar också emot online.
Ring 070 755 40 34 eller mejla agneta.garberg@psteamet.se