Förebyggande insatser främjar öppen arbetsklimat och delaktighet hos medarbetarna

Förebyggande arbete leder till bättre arbetsklimat och lägre psykisk ohälsa Under 2013 genomförde organisationen Hjärnkoll genom TNG SIFO en undersökning beträffande den psykiska ohälsan på arbetsplatser. 1037 personer från både offentlig och privat sektor fick svara på en mängd frågor beträffande arbetsklimat, öppenhet och uppmuntran till dialog. Nedan följer en del intressant data om detta:… View Article

Skenande sjukskrivningar hotar om ingenting görs – artikel i DN den 8 nov 2014

Den psykiska ohälsan ökar och skenande sjukskrivningar kan väntas om inget görs. Detta är något som vi inom Psykosyntesteamet ser allvarligt på och vill råda bot på inom organisationer. Enda sättet att lösa detta på är genom att organisationer aktivt tar ansvar och vill verka för en sund och hållbar arbetsmiljö. Då krävs det snarare förebyggande insatser snarare än rehabilitering.

Att släppa taget – en workshop om förändring & acceptans

Att släppa taget och gå vidare är ord som vi ofta använder oss av. Men vad betyder det egentligen att släppa taget?