Karin Finnson – Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

Jag har lång erfarenhet som psykolog och psykoterapeut och erbjuder psykodynamisk lång- och korttidsterapi samt stödjande och konsultativa samtal.

Jag utgår huvudsakligen från modern psykodynamisk teori och metodik i mitt arbete som terapeut. Jag arbetar även med neuropsykiatriska utredningar och har goda kunskaper i olika neurovariationer, så som ADD, ADHD och/ eller Autismspektrumtillstånd.

Det är vanligt att dessa neuropsykiatriska tillstånd bidrar till både praktiska och psykologiska problem av olika slag, som man kan jobba med på olika sätt i en psykodynamisk terapi. 

I en psykodynamisk psykoterapi arbetar vi bland annat med att identifiera och öka förståelsen för återkommande teman och mönster i tankar, relationer och livserfarenheter. Ett vanligt inslag i terapiarbetet är också att ringa in och lära känna olika typer av undvikandestrategier (psykologiska försvar) som vi alla använder oss av på gott och ont, samt att medvetandegöra och sätta ord på känslor och reaktionsmönster som kan bidra till stress, oro, nedstämdhet och relationsproblem med mera. Först när du kan förstå och utvärdera hur olika reaktionsmönster påverkar dig själv och andra kan du ta ställning till om och hur du vill förändra dig själv och arbeta långsiktigt och aktivt i den riktningen. 

Målsättningen med en psykodynamisk terapi är ofta en minskning av symtom eller problem men lika viktigt är att terapin leder till en positiv närvaro av något nytt. Beroende på vem du är, fokus för terapin samt terapilängd kan det exempelvis innebära en ökad förmåga att gå in i och vårda relationer, att bättre kunna stå upp för sig själv, en mer positivt färgad självbild eller att du blir minskat socialt osäker.

Ett respektfullt, varmt och öppet bemötande är något jag eftersträvar och ser som en grundförutsättning för att det terapeutiska samarbetet ska kunna utvecklas och vara givande. Inget ska kännas fel att ta upp under en session. Humor och spontanitet behöver också få plats i det psykoterapeutiska arbetet. 

Du är varmt välkommen att kontakta mig, så bokar vi in en första tid då vi ses och du får berätta om vad du önskar få hjälp med. Jag beskriver hur jag tänker att vi skulle kunna arbeta med det tillsammans och vi tar sedan ställning till om vi ska påbörja en psykoterapi eller inte. Inleder vi en kontakt utformas den utifrån din personlighet och dina mål med terapin. 

E-mail: karin.finnson@psteamet.se 

Tel: 0730–364546

För mer information: www.finnson-psykoterapi.se