Meri Wahlqvist – Psykosyntesterapeut PSA® och ICF-diplomerad coach

Att vara i det som är kan vara en stor utmaning i livet. Yttre och inne kriser, oväntade händelser, en känsla av obalans eller upplevelsen av att något skaver kan få oss att tappa fotfästet, känna utanförskap och vilsenhet. Det är lätt att fastna i gamla beteendemönster som begränsar. När känslor av nedstämdhet och uppgivenhet bidrar till att vi känner meningslöshet och tappar vår riktning eller när självkänslan är svag kan det hjälpa att prata med någon som lyssnar respektfullt på djupet utan att döma.

Att gå i terapi kan också vara att ge sig själv utrymme, att sätta ord på en spirande längtan eller ett behov av att göra något annat. Att upptäcka och utforska dolda resurser och komma fram till vad som får just ditt hjärta att sjunga. Att tillåta sig att välja glädje och vara i sin storhet.

Jag tar emot klienter i individuell samtalsterapi med psykosyntes som grund, en humanistisk existentiell psykologi med ett förhållningssätt som ser människans möjligheter till utveckling och växande och som fokuserar på det friska i oss. Vi är mer än våra begränsningar och försvar. I terapin arbetar vi med metoder som dialog, fri teckning och gestaltövningar för att identifiera och medvetandegöra det som håller oss tillbaka och förstärka vår inre förmåga.

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut PSA® och ICF-diplomerad coach och har tagit emot klienter sedan 2012.

Därtill är jag styrelseledamot i Stiftelsen PsykosyntesAkademin och har arbetat som mentor på den tvååriga utbildningen Personligt Ledarskap vid PsykosyntesAkademin. Jag har över 25 års erfarenhet från HR från medie- och förlagsbranschen där jag har arbetat med förändringsprocesser och omställning samt coachat ledare, chefer och medarbetare.

Jag möter dig där du befinner dig just nu. Tillsammans lägger vi upp en plan för terapi, coaching eller reflekterande samtal beroende på dina behov och vad du vill ha hjälp med.

Varmt välkommen att kontakta mig.

Mobil: 070-623 90 25 
E-post: meri.wahlqvist@gmail.com