Vi är det professionella samtalsteamet

Vi vänder oss till privatpersoner och företag som har en önskan om att arbeta med personlig utveckling i någon form. Vi erbjuder enskild terapi och coaching samt par- och relationsterapi. Hjärtligt välkommen att kontakta oss eller någon av våra terapeuter.

Samtalsterapi

Vi erbjuder en mängd olikasamtalsterapier för att motverka depression, ångest, upplevda relationsproblem samt för att hitta balans i livet. Vi har kompetens inom ACT, KBT, psykodynamisk, symboldrama, Imago, psykosyntes, Compassion focused therapy m fl .

Stresshantering

Stress finns och kommer alltid att finnas runt omkring oss. Stress är inte farligt i rimliga mängder och så länge man känner att man har kontroll på situationen. Det är inte först vi tappar perspektiv och förmågan att kunna tänka ”klart”, fatta rätt beslut och utifrån det som är värdefullt i våra liv, som vi upplever att stressen är överväldigande eller oss övermäktiga.