Att gå i terapi är ett sätt att lära
känna dig själv, bryta destruktiva mönster
samt utveckla och förändra din livssituation.

Vem går i terapi?

De flesta som kommer i terapi har nått en punkt där de vill se en förändring. Några längtar efter en kärleksfull relation till en partner, men ser hur de bryter upp alternativt blir lämnade gång på gång. Andra längtar efter att förverkliga sin potential och utveckla sidor i sin personlighet som inte riktigt kommer till uttryck idag.

Ytterligare anledningar till att börja i terapi kan vara övergångar i livet som t ex skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom. I terapin hittas vägar till läkning och redskap att försonas med det som varit för att i sann mening kunna gå vidare i livet.

Funderar du på att påbörja terapi?

Vi erbjuder ett antal olika terapiformer. Läs om de olika inriktningarna genom att klicka på länkarna nedan.

Vi hjälper dig gärna att hitta den terapiinriktning som lämpar sig bäst. Kontakta i så fall

Eva Tronelius
E-mail: eva.tronelius@psteamet.se
Telefon: 070-584 38 35

Våra terapeuter inom enskild terapi