Anna-Eva Lohe, Certifierad Imago® Relation & Parterapeut, Accrediterad Resanterapeut®, IMCC certifierad coach, Certifierad processcoach och processledare

Att fördjupa eller ändra riktning i livet, skapa mer intimitet till sig själv och sin partner, utveckla modet att välja, tackla utbrändhet, växa genom konflikter eller hantera sorgen efter en nära anhörigs död, är exempel på teman som jag möter i mitt arbete. Det kan ske som Individuell terapi och coaching eller som terapi tillsammans med din partner eller i någon annan konstellation.

Vi ställs alla inför utmanande och ibland tillspetsade situationer i livet. Mönster och rädslor aktiveras som begränsar oss och sätter avtryck i vår livsupplevelse på ett sätt som kräver ett inre arbete. Det kan ske i den romantiska relationen, med familj och vänner eller på arbetet med chefen eller andra medarbetare. I samtalet använder vi symboler, gestaltar och visualiserar för att leda bortom negativa tankar, vanor och mönster. Tillsammans kliver vi in i det som inte alltid är lätt men som kan bli begripligt på ett sätt som läker, befriar och för oss närmre oss själva och andra. Som öppnar upp för vägar framåt som vi tidigare inte såg eller upplevde möjliga.

Jag har varit verksam som terapeut, coach och arbetat med ledarskapsutveckling och förändringsledning i mer än 20 år. Människans plats i helheten är min utgångspunkt. Vårt sinne, våra känslor, vår kropp och själ längtar efter att få samspela. Vi är en del av helheten! Här blir upplevelsen av tillhörighet naturlig och vi kan igen och åter igen upptäcka och se oss själva och andra med nya fräscha ögon. Här tar vi vara på stunden och kan vila i en tillit som vi inte trodde var möjlig i relation till oss själva och andra. Låt oss mötas där! 

Du når mig på 0708 – 27 67 53. Välkommen!