Imago parterapi

IMAGO parterapi syftar till att återskapa och stärka tillit, kontakt och intimitet mellan parterna så att de bygger en trygg anknytning till varandra och sedan själva kan reda ut konflikter och problem. Det görs bland annat genom att paret tillsammans får en fördjupad insikt i och förståelse för sin egna och sin partners personliga mönster och försvar. Hur kommer det sig att du när du är rädd och ledsen drar dig undan och blir tyst och kall? Vad handlar det egentligen om när du skäller och blir sådär kritisk och tjatig på mig?

En central del för IMAGO är en strukturerad dialog som tränas och lärs ut under parterapiprocessen. Dialogens syfte är att samtalet mellan parterna lugnas ned och att båda parterna på så vis får komma till tals och uppleva sig sedda och förstådda av sin partner. Tanken är att paret efter avslutad terapi har flera effektiva verktyg att använda för att komma ut negativa spiraler. I IMAGO parterapi är känslorna är i fokus. När man inför sin partner börjar kunna uttrycka sina mest sårbara känslor och blir empatiskt mottagen börjar en trygg anknytning byggas. Metoden har sitt ursprung i bland annat anknytningsteori, humanistisk psykologi, systemisk och humanistisk terapi. IMAGO parterapi är utvecklad av makarna och parterapeuterna Harville Hendrix och Helen Lakelly Hunt och används världen över. Här följer en lista på våra terapeuter som idag erbjuder parterapi.

Marianne Goldman

Eva Tronelius

Karin Jonerot

Åsa Asp

Anna-Eva Lohe

Ann Thörnblad