Pyskosyntesterapi

Psykosyntes är ett sätt att arbeta med människors personliga utveckling vilket stöder sig på både gamla tankar om människans själ och moderna landvinningar inom psykologin.

I psykosyntesterapi använder vi oss av en rad olika metoder för att frigöra varje individs unika resurser – t ex samtal, gestaltterapitekniker, fri teckning, kroppens signaler, symboler och vägledda visualiseringar. Allt beroende på vem du är och vad som passar just dig. Till skillnad från många andra terapiformer fokuserar psykosyntesterapi på det friska hos människan, hennes kvaliteter och förmågor samt på frågor kring värderingar, livsmål och mening. I psykosyntesterapi är relationen mellan terapeut och klient mycket viktig vilket innebär att terapeuten är aktiv i den terapeutiska processen.

Psykosyntesen vänder sig till dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till din omvärld. Du får insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Tillsammans med din terapeut arbetar du med känslomässiga blockeringar och du tillägnar dig verktyg som gör det möjligt för dig att göra val som ligger mer i linje med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.