Marianne Goldman – Diplomerad Psykosyntesterapeut

marianne_goldmann1Jag är diplomerad psykosyntesterapeut. En anledning till att jag valde just psykosyntesen var dess holistiska syn på människan och tilltro till människans möjligheter att läka och växa. Dess betoning på det friska i människan. Så var jag också, då jag från början kom från teaterhållet, imponerad av ett flertal kreativa tekniker som på ett lekfullt men bestämt sätt skär igenom människans försvar! Men här finns naturligtvis också plats för samtalet, så på djupet olikt det du vanligtvis för med vänner och bekanta. Är det någonting vi psykosyntesterapeuter har tränats på så är det att lyssna och ta emot dig – hjälpa dig att se och granska din vilja, och de val du gör.

Jag får ibland frågan; blir man botad av terapi? Jag brukar svara; nej inte alltid botad men om du är det minsta nyfiken och motiverad kommer du bli mer medveten och växa som människa. Och vad ska det vara bra för? Det kanske inte alls blir bra till en början, kan tom bli smärtsamt, men livet blir större och djupare och intressantare och dina relationer kommer förändras.

 Jag har också utbildat mig i Symboldrama för att fördjupa mina kunskaper i arbetet med det inre barnet och visualiseringar och är certifierad symboldramaterapeut. I symboldramat ges möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med svårigheter och konflikter. Det är en metod som når djupare än till människans intellektuella förståelse och insikt. Jag berättar gärna mer. 

För att boka tid, kontakta mig:
Mobil; 0736-586 516
Email; marianne.goldman@psteamet.se

Mer om mig och mitt arbete hittar du på www.mariannegoldman.se