Ann Thörnblad – Diplomerad Psykosyntesterapeut, ACT-utbildad terapeut

Vill du gå vidare i livet? Lära känna dina begränsningar, se dina möjligheter och bli den du är?

Kanske lever du i ett förhållande eller en arbetssituation som går på tomgång, söker en djupare mening i tillvaron, eller också vill du utvecklas som människa och lära känna både vad som hindrar dig och upptäcka din unika potential.

Psykosyntesen utgår ifrån att alla människor är större än sina problem och fokuserar på den människa som är i vardande. Psykosyntesen använder också kognitiva metoder gentemot hur vi förhåller oss till tankar och känslor som förminskar oss. När jag, under utbildningen till psykosyntesterapeut, började praktisera tekniker för att bryta destruktiva tankegångar, förändrade det mitt liv.

Tillsammans utforskar vi hur ditt liv ser ut här och nu, hur det varit, men också hur du vill att ditt liv ska fungera. Jag arbetar med samtal, vägledda visualiseringar, drömmar och gestaltterapi och har en rik erfarenhet av livets motsatsförhållanden och hur man; även när livet utmanar, kan finna en inre balans. Jag har också skrivit om och arbetat med alkohol- och medberoendeproblematik och existentiella frågor.

Jag är Diplomerad psykosyntesterapeut, har en påbyggnad i ACT – Acceptance and Commitment therapy – och Existentiell terapi, och arbetar sedan fjorton år med enskilda klienter i samtalsterapi. Dessutom undervisar jag i meditation och håller workshops i personlig utveckling. Jag arbetar också som journalist och skribent med fokus på livsfrågor och har medverkat i boken Andrum III – om att leva inifrån, tillsammans och annorlunda och skrivit böckerna Skål – 14 berättelser (om medberoende och alkohol/drogberoende), På tal om tro och Tankar om tro och andlighet.

Varmt välkommen att kontakta mig!

Ann

Tel 070-747 12 00
ann.thornblad@psteamet.se