Björn Kempe – Diplomerad psykosyntesterapeut, mentor, counsellor

Jag utbildades o diplomerades i den allra första gruppen psykosyntesterapeuter som startade i Sverige mot slutet på 80-talet. Har i snart 30 år arbetat med individualterapi, men även med mentorskap/ coaching/ ledarskapsfrågor i företag o organisationer. 

Har sedan 1992 ingått i PsykosyntesAkademins stab av terapeuter för trainees. Ett sökande i många dimensioner. Vidsträckta resor. Studier i psykologi, filosofi, idé-/kulturhistoria, religion, mystik, musikskapande.

Sedan tidigt ett intresse för o utövande av yoga o meditation. Arbetserfarenheter från psykiatrin. 

Klassiskt skolad pianist med stort intresse för musikens inverkan på inre psykologiska processer. Seminarier o kurser i analytisk/ arketypisk psykologi vid Junginstitutet i Zürich. Drömgrupper (bl a för Montague Ullman).  Fastnade tidigt för holistiska, icke-reduktiva förståelser av människan o tillvaron såsom hos Jung, Wilber, Assagioli, James Hillman, Rollo May m fl. 

Har genom åren i terapier med klienter arbetat med en mängd olika frågor, såväl mer avgränsade neurotiska problem i personligheten som mer djupgående, omspännande, existentiella; frågor om mening, mål, högre/djupare nivåer av självförståelse. 

Använder, utöver speglande dialog, olika tekniker beroende på situation – arbete med subpersonligheter, visualiseringar, meditationer, drömarbete, fri teckning, gestaltningar, systemteori, KBT/skriptanalys. Dessa kan vid olika tidpunkter o i olika grad bidra till att öka kreativiteten i den personliga processen, göra den mer åskådlig, dynamisk o levande. Basen i allt inre arbete är emellertid själva mötet/dialogen, möjligheten o villigheten att relatera på djupet till att börja med. Vi möts där du befinner dig. 

Sessions also held in English, German, French. 
Välkommen till Sveavägen, nära T-bana Odenplan el buss Stadsbiblioteket. 

Välkommen kontakta mig på:
mobil  073-9861393  eller 
mail  bjorn.kempe@psteamet.se