ACT stresshanteringskurser

Lär dig hantera stress och bli mer närvarande

Kronisk smärta, ångest, depression, arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom är några exempel på psykosociala problem som förbättras genom ACT. Forskning visar att det räcker med relativt korta ACT-sessioner för att minska problemen. Sedan 2011 är ACT officiellt klassat som evidensbaserad terapi och används som prevetion inom arbetslivet i USA.

En förklaring är att ACT ger en ökad förmåga att acceptera livet som det är. I stället för att försöka kontrollera jobbiga tankar och känslor blir du bättre på att identifiera vad som är viktigt i livet och successivt styra mot dina mål. År 2011 deltog 106 socialsekreterare i Stockholm i en ACT-kurs. Det statistiskt säkerställda resultatet visade på mindre stress, utmattningssyndrom och en generellt bättre hälsa.

 Psykosyntesteamet erbjuder en kurs i ACT som bygger på sex nyckelkomponenter:

1. Frikoppling från språket. Att förstå hur hjärnan fungerar och vilka mekanismersom leder till stress.

2. Acceptans. Lära sig hantera ofrånkomlig stress och acceptera att livet bitvis gör ont.

3. Självet som utgångspunkt. Hitta viljan och egna behov.

4. Medveten närvaro. Livet pågår här och nu, resten är tankar om framtiden eller ältande av det förgångna.

5. Värderingar. Vad är viktigt? Hur ser livet ut idag? Hur ska det se ut?

6. Handling. Gå i önskad riktning

Vi skräddarsyr våra stresshanteringskurser. Ring oss för mer information och upplägg. Eller klicka på länken nedan för att läsa mer om våra öppna kurser i ACT stresshantering.

ACT-folder