Coachning

Det finns många tillfällen, både i ditt privatliv och i ditt professionella liv som det kan vara bra att anlita en coach. En coach kommer alltid att sätta ditt välbefinnande i fokus men även hjälpa dig att aktivt arbeta mot de mål som ni gemensamt sätter upp.

Känner du att du har fastnat i gamla mönster eller står vid ett vägskäl och inte vet åt vilket håll du ska gå. Det kan handla såväl om dig och din personliga utveckling, om din privata relation, din arbetsplats eller din arbetssituation eller kanske din relation till vänner, föräldrar, barn och andra bekanta.

I coachning utgår coachen alltid ifrån att du som person har alla svaren inom dig och processen handlar snarare om att hjälpa dig att få tillgång till fler delar i dig själv som stödjer dig och din personliga utveckling. Ibland behöver vi någon utomstående som inte känner till vår livssituation på djupet men som kan spegla våra tankar och känslor på ett empatiskt, hållande, rakt och kärleksfullt sätt, för att vi ska få syn på det som är viktigt för oss. Coachens roll blir att agera bollplank och stödjande partner genom att bl. a. stötta dig att ringa in vad du vill och hur du ska ta dig dit. Vi sätter konkreta mål och delmål på din väg framåt och följer aktivt upp. Att välja att gå i coachning är en signal till dig själv om att du tar dig själv och din situation på allvar.