Förebyggande insatser främjar öppen arbetsklimat och delaktighet hos medarbetarna

Förebyggande arbete leder till bättre arbetsklimat och lägre psykisk ohälsa

Under 2013 genomförde organisationen Hjärnkoll genom TNG SIFO en undersökning beträffande den psykiska ohälsan på arbetsplatser. 1037 personer från både offentlig och privat sektor fick svara på en mängd frågor beträffande arbetsklimat, öppenhet och uppmuntran till dialog. Nedan följer en del intressant data om detta:

Källa: En studie om psykisk ohälsa i arbetslivet – jan 2013