Konflikthantering

Har ni konflikter i din grupp? Behöver ni stöd i att reda ut dem? Känner ni att ni har hamnat i låsta positioner och inte vet hur ni ska ta er ut ur dessa? Ibland behöver man skapa utrymme för samtalet och det som inte sägs men finns under ytan.

Vi hjälper er att få klarhet i vad som är bästa vägen  ut ur den låsta positionen. Det öppnar upp för ett konstruktivt, öppet och tillitsfullt diskusisonklimat. Ni får verktygen som hjälper er att på ett respektfullt och medmänskligt sätt hantera olika åsikter och samtidigt värnar om integritet  i relationen.

För mer information kontakta Eva Tronelius