Det professionellt ledda samtalet

Står du inför ett vägval i livet? Behöver du hjälp att bearbeta en svår händelse eller vill du hitta nya sätt att förhålla dig till livet och dina relationer? Oavsett vilken anledning du har att söka samtalsstöd/coachning vet vi att ett professionellt lett samtal öppnar dörrar för personlig utveckling och läker sår.

Genom det professionellt ledda samtalet hjälper vi även organisationer att skapa perspektiv, självinsikt samt påvisa vinsten med ett medmänskligt förhållningssätt. Samtalen fokuserar på högt eget ansvarstagande och har ett tydligt syfte och mål. Detta leder till ett effektivt inre ledarskap.

Vi på PSteamet har lång och gedigen erfarenhet av det professionellt ledda samtalet och erbjuder dig en mängd olika former av samtal. Vårt team har flera olika kompetenser.