Rehabilitering mot utbrändhet

De flesta människor får diagnosen utmattningssyndrom på grund av sitt arbete; för mycket att göra, konfliker, omorganisation och annat. Problem i privatlivet eller en kombination av båda är också vanligt. En större känslighet för stressbelastning kan bero på ärftliga faktorer, traumatiska upplevelser, svår social situation samt egen förmåga att hantera stress.

Med hjälp av ACT, ofta kallad den 3:e vågens KBT, arbetar vi tillsammans med din medarbetare antingen enskilt eller i grupp. Parallellt med ACT-samtal smyger medarbetaren igång med arbetet. Tillsammans med arbetsgivaren lägger vi upp en plan för återgången; anpassning av arbetsinnehåll och arbetstempo, lugn miljö och begränsning av arbetsuppgifterna.

De arbetsplatser som lyckas med rehabilitering har ett engagemang för att medarbetaren ska komma tillbaka. Man försöker hitta lämpliga alternativa uppgifter och lägre arbetsbelastning under rehabiliteringsperioden.