Skenande sjukskrivningar hotar om ingenting görs – artikel i DN den 8 nov 2014

Skenande sjuktal – dn den 8 nov 2014