Stress finns och kommer alltid att finnas runt omkring oss. Stress är inte farligt i rimliga mängder och så länge man känner att man har kontroll på situationen. Det är inte först vi tappar perspektiv och förmågan att kunna tänka ”klart”, fatta rätt beslut och utifrån det som är värdefullt i våra liv, som vi upplever att stressen är överväldigande eller oss övermäktiga.

Det är oftast inte hur man har det utan hur man tar stressen som blir avgörande för om vi går in i den berömda väggen eller inte. Vi i Professionella Samtalsteamet har lång erfarenhet av att arbeta med stresshantering med både enskilda individer som hela organisationer. Vårt mål är att få hela organisationer att anamma ett nytt beteendemönster och förse medarbetarna med konkreta verktyg, insikter kring problematiken men även lösningar för att kunna möta och handskas med stressen på ett konstruktivt sätt. Våra insatser genererar på kort sikt en piggare, gladare och mer produktiv personal viket i sin tur medför ett lägre sjukskrivningstal och bättre lönsamhet för organisationen.

Vi vänder oss till organisationer som vill satsa på den psykosociala arbetsmiljön och vi arbetar med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mediyoga och medveten närvaro i grupp och enskilda sessioner. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för både medarbetare, hela team eller företag. Kontakta oss så kommer vi ut och berättar mer om vad vi kan göra för er.