Symboldrama

Symboldrama eller imaginär visualisering som metoden också kallas, används över hela världen  som inslag i olika former av personlighetsutveckling och psykoterapi.

Hur går det till? Du får föreställa dig ett motiv som oftast föreslås av terapeuten. Med terapeuten som följeslagare gör du en vandring i ditt inre landskap. Du berättar om dina inre upplevelser för terapeuten. Som en hjälp till ytterligare bearbetning ritar eller målar du det som känns viktigt. De fördjupade visualiseringar som symboldrama erbjuder är till stor hjälp när det gäller att återuppleva och bearbeta händelser som ligger djupt förborgade långt tillbaka i tiden. Händelser som gör sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer. I symboldramat ges möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med svårigheter och konflikter.

Själen tänker aldrig utan en bild – Aristoteles

Symboldrama  är att man inte bara återupplever minnena utan även får chansen att redigera dem, med terapeutens hjälp. Genom att stötta det lilla barnet i de svåra situationer som uppkommer genomlever man minnet på en tryggare nivå.Hjärnan tolkar dramat som en verklig upplevelse och sparar minnet i denna nya och ljusare version.Symboldrama är en metod som når djupare än till människans intellektuella förståelse och insikt.

Marta Cullberg Weston