Att släppa taget-28-29 mars 2015

Att släppa taget-28-29 mars 2015

Är du motiverad att gå vidare?
Är du redo att försonas med det som inte blev som du hade tänkt dig och
gå vidare för att kunna leva ditt liv fullt ut här och nu? När du släpper taget
om gamla sorger blir du friare att bli den du är och leva ditt syfte och din
potential. Var med i vår workshop och få konkreta verktyg med dig härifrån som du kan tillämpa i vardagen.