ACT – Mindfulness – Yoga för organisationer

Gör som Google och många andra organisationer som ligger i framkant vad gäller att värna om ett medmänskligare arbetsklimat och ett hållbart samhälle! Erbjud era medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och organisationen genom ökad närvaro och högre stresstålighet. Vi har skapat ett program för organisationer där medarbetarna på ett praktiskt sätt tränas i att stärka sin psykologiska flexibilitet, öka sin förmåga att acceptera egna känslor och tankar, bli mer stresståliga och närvarande och få perspektiv på tillvaron. Detta är ett unikt program som kombinerar evidensbaserad psykologi (ACT – Acceptance and Commitment therapy) med uråldrig visdom från yoga och väl beprövade meditationstekniker och mindfulness.

Effekten av att kombinera dessa metoder blir:

  • Minskad upplevd stress på arbetsplatsen
  • Ökad förmåga att handskas med stressiga situationer
  • Ökad förmåga att hantera känslor av obehag, oro, ångest
  • Bättre sömnkvalitet
  • Ökad medvetenhet kring hur hushålla med sin energi och tid
  • Ökad medvetenhet kring självledarskap och påverkan
  • Ökad insikt i hur prioritera och fokusera på rätt saker
  • Ökad lyhördhet för sig själv och andra.
  • En hållbar företagskultur

Alla våra lärare har en gedigen bakgrund och flera års erfarenhet av meditation, yoga och mindfulness samt ACT terapi.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med organisationer.

michelle.esseen@psteamet.se eller mobil: 070-024 02 72
eva.tronelius@psteamet.se eller mobil: 070-584 38 35