Den nya generationens friskvård

PSteamet är det lilla företaget som möter dig på ett personligt och engagerat sätt. Vi erbjuder en mängd olika insatser för att arbeta preventivt med den psykosociala miljön och med det professionellt ledda samtalet i fokus.

Vi arbetar på både individ och gruppbasis och erbjuder seminarier, kurser, process- och samtalsstöd i olika skeden beroende på ditt och dina medarbetares behov och den fas som organisationen befinner sig i.
Effekten av att arbeta med den nya generationens friskvård är på kort sikt gladare och mer motiverad personal och bättre mental hälsa. På lång sikt leder det till lägre personalomsättning, lägre sjukskrivningstal, en sundare företagskultur och arbetsmiljö samt bättre resultat.

Våra tjänster innefattar:

För att komma direkt till våra terapeuter, klicka här