Mindfulness för organisationer

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

”Medveten närvaro innebär att vara uppmärksam på ett speciellt sätt: avsiktligt, i nuet och utan att värdera eller döma.” – John Kabat-Zinn

Mindfulness handlar om förmågan att vara i nuet på ett öppet och medvetet sätt utan att döma eller fly ifrån det som är. Att finna sig i och acceptera det som livet har att erbjuda just här och nu med ett öppet sinne. Denna förmåga är något som vi alla ibland måste påminna oss om att komma tillbaka till när den yttre stressen ökar omkring oss och de gånger vi känner att vi tappar fotfästet i vardagen. Med hjälp av rätt mindfulnessträning och verktyg är vi redo att möta den stress som alltid finns runt omkring oss och de krav vi sätter på oss själva på ett balanserat och konstruktivt sätt. Det inre välbefinnandet ökar och utrymme skapas för reflektion. Att kunna prioritera rätt och fatta kloka och välgrundade beslut gynnar såväl oss själva som organisationen.

Vi erbjuder skräddarsydda företagspaket för dem som vill skapa en god och hälsosam social arbetsmiljö genom att träna mindfulness och medkänsla i vardagen. Vi vänder oss både till ledare och medarbetare.